Artikel Harlinger Courant 21-10-2016

Op 19 oktober 2016 trad de groep “Olde Jonges Krentebrot” op in wooncentrum Almenum. Zij brachten de revue “De branding voorbij”, waarin de geschiedenis van het reddingwezen in Nederland in verhaal, beeld en zang over het tijdvak vanaf 1824 tot op heden uitgebreid naar voren gebracht. Het werd een zeer gevarieerd en boeiend programma met prachting liedjes allemaal in harmonieuze arrangementen uitgevoerd. De zangkwaliteit van de zangers was van een hoog gehalte. De liedjes werden steeds met toelichtende teksten aangekondigd. Het programma werd vervolmaakt met het vertonen van mooie diabeelden, waarop de reddingboten van de Nederlandse Reddingsmaatschappij waren te zien. De zangers werden voortreffelijk begeleid door een accordeonist en een gitarist. Voor de aanwezige bewoners, die in grote getale waren gekomen, werd het een interessante avond die hiervan allen zeer hebben genoten. De voorzitter kon dan ook het gezelschap hartelijk dankzeggen voor hun optreden waarbij ieder lid een kleine attentie werd aangeboden.